lauantai 25. helmikuuta 2012

Yhdysvaltain 1940 väestönlaskentatiedot julkistetaan 2. huhtikuuta


Yhdysvaltain vuoden 1940 väestönlaskennan (United States Federal Census) tiedot julkistetaan 2. huhtikuuta.  Ne tulevat käsittämään yli 132 miljoonaa henkilöä.  Monille sukututkijoille nämä tiedot tulevat varmasti merkitsemään isoa harppausta eteenpäin siirtolaissukujen tutkimuksessa.  Aiemmat väestönlaskennat ja niiden lomakkeiden sisältö ovat varmasti tuttuja.  Tässä artikkelissa vertaan edellisen vuoden 1930 väestönlaskennan lomaketta uuteen vuoden 1940 lomakkeeseen. Uusi lomake tuo mukanaan monia mielenkiintoisia lisätietoja. 

Vuoden 1930 lomakkeessa ovat seuraavat tiedot:
1930 väestönlaskentalomake

1      Katu tai tie
2      Talon numero (kaupungeissa)
3      Asunnon numero (laskijan vierailujärjestyksessä)
4      Perheen numero (vierailujärjestyksessä)
5      Perheeseen 1.4.1930 kuuluneen henkilön nimi
6      Sukulaisuussuhde perheenpäähän
7      Koti omistuksessa tai vuokrattu
8      Omistusasunnon arvo tai kuukausivuokra
9      Omistaako radion
10  Asuuko perhe maatilalla
11  Sukupuoli
12  Ihonväri
13  Ikä viime syntymäpäivänä
14  Aviosääty
15  Ensimm. avioliiton solmimisikä
16  Onko käynyt koulua 1.9.1929
17  Luku ja kirjoitustaito
18  Syntymävaltio
19  Isän syntymävaltio
20  Äidin syntymävaltio
21  Äidinkieli
22  Maahanmuuttovuosi
23  Onko kansalainen
24  Osaako puhua englantia
25  Ammatti
26  Työpaikan toimiala
27  Työntekijäluokka
28  Onko työssä
29  Työttömyysnumero
30  Onko sotaveteraani
31  Minkä sodan
32  Maatilan numero


Vuoden 1940 lomakkeessa ovat seuraavat tiedot.  Edelliseen laskentaan nähden uudet tiedot merkitty punaisella värillä.
1940 väestönlaskentalomake, vasen puoli 
1      Katu tai tie
2      Talon numero (kaupungeissa)
3      Kotitalouden numero
4      Koti omistuksessa tai vuokrattu
5      Omistusasunnon arvo tai kuukausivuokra
6      Asuuko kotitalous maatilalla
7      Kotitaloudessa tavallisesti 1.4.1940 asuneen henkilön nimi
8      Sukulaisuussuhde perheenpäähän
9      Sukupuoli
10  Ihonväri
11  Ikä viime syntymäpäivänä
12  Asuuko kotitalous maatilalla (sama kuin kysymys 6)
13  Onko käynyt koulua 1.3.1940 jälkeen (muotoilu poikkeaa vuodesta 1930)
14  Korkein suoritettu oppiarvo tai luokka  UUSI
15  Syntymävaltio
16  Ulkomailla syntyneen kansalaisuus
17  Asuinkunta 1.4.1935 UUSI
18  Asuinpiirikunta 1.4.1935 UUSI
19  Asuinosavaltio tai –maa 1.4.1935 UUSI
20  Onko asunut maatilalla 1.4.1935 UUSI

14-vuotiaiden ja vanhempien työllisyys UUSI

21  Oliko henkilö työssä 24.-30.3.
22  Oliko henkilö julkisessa hätätyössä 24.-30.3.
23  Hakeeko henkilö työtä
24  Onko henkilöllä työpaikka tai liike
25  Onko henkilö kotityössä, koulussa, työkyvytön tai muualla
26  Työtunteja 24.-30.3.
27  Työttömyyden kesto 30.3. mennessä (viikkoa)
28  Ammatti
29  Työpaikan toimiala
30  Työntekijäluokka
31  Työssäoloviikkoja 1939
32  Palkka 1939
33  Onko yli $50 muuta kuin palkkatuloa 1939

34  Maatilan numero

Lisäkysymykset lomakkeet riveillä 14-29 luetelluille henkilöille

(Kaikille ikäryhmille)

35  Nimi
36  Isän syntymävaltio
37  Äidin syntymävaltio
38  Äidinkieli
39  Onko sotaveteraani tai perheenjäsen
40  Onko veteraani-isä kuollut
41  Minkä sodan

(14-vuotiaille ja vanhemmille)

42  Onko sosiaaliturvanumero
43  Onko liittovaltion eläkevähennystä
44  Mitä osaa palkasta vähennys koskee
45  Tavallisin ammatti
46  Työpaikan tavallisin toimiala
47  Tavallisin työntekijäluokka

(Naisille, jotka ovat tai ovat olleet naimisissa)

48  Onko ollut naimisissa useasti
49  Ensimmäisen avioliiton solmimisikä
50  Syntyneiden lasten lukumäärä


Vuoden 1940 lomake sisältää paljon uutta kiinnostavaa asiaa.  Erittäin hyödyllisiä tulevat varmasti olemaan vuoden 1935 tiedot.  Kun pääsemme lukemaan ensimmäisiä täytettyjä lomakkeita saamme käsityksen, miten niitä on todellisuudessa sovellettu.  Kysymysvalikoima on kuitenkin todella laaja ja huolellisesti täytettynä antaa varsin selkeän kuvan ihmisten silloisista elinoloista.  

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti